De VerkeersGedragDag

4 april 2018

 

 

De VerkeersGedragDag is het jaarlijkse nationale evenement waar gedragsdeskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren. De voorbereidingen voor de 9e VerkeersGedragDag zijn in volle gang. Ook dit jaar vindt de VerkeersGedragDag weer plaats op de eerste woensdag van april, dus op woensdag 4 april 2018. De gastorganisatie is de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden.  

 

Thema 2018

Voor de 9e VerkeersGedragDag staat het thema “Het was veiliger toen iedereen er aan dacht” centraal.  

Het aantal ongevallen neemt sinds jaren weer toe. Een van de verklaringen is afleiding tijdens deelname aan het verkeer. Vrijwel iedereen vindt het gebruik van een smartphone tijdens verkeersdeelname onveilig en toch blijkt dat de meerderheid van de verkeersdeelnemers deze verleiding maar moeilijk kan weerstaan. De minister is voornemens telefoongebruik op de fiets verbieden. De aandacht bij het verkeer houden, kan een verkeersdeelnemer dat naar eigen inzicht doen of heeft de overheid dan wel de markt hier ook een zorgplicht?  

 

Binnenkort volgen hier het verslag en beschikbare presentaties van de VerkeersGedragDag 2018.

 

Het VerkeersGedragDag-Bestuur:

Karel Brookhuis, Rijksuniversiteit Groningen (voorzitter)

Matthijs Dicke, Goudappel Coffeng

Ilse Harms, Connecting Mobility

Diana Vonk Noordegraaf, TNO

Jos Vrieling, Hogeschool Arnhem Nijmegen

 


De VerkeersGedragDag-Programmacommissie:

Marjan Hagenzieker, SWOV & TU Delft

Geertje Hegeman, RHDHV

Adriaan Heino, Achmea

Chantal Merkx, Rijkswaterstaat

Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen