De VerkeersGedragDag

1 april 2020

De VerkeersGedragDag is het jaarlijkse nationale evenement waar gedragsdeskundigen, belanghebbenden en geïnteresseerde toehoorders bijeenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gedrag, verkeer en mobiliteit te presenteren en bediscussiëren. De voorbereidingen voor de 11e VerkeersGedragDag zijn in volle gang. Ook dit jaar vindt de VerkeersGedragDag plaats op de eerste woensdag van april, dus op woensdag 1 april 2020. De gastorganisatie is HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen.  
 
Thema 2020 
Voor de 11e VerkeersGedragDag staat het thema centraal: 

Gedragsverandering:  
van intrinsieke motivatie tot duurzaam gedrag 

  
De aandacht voor duurzame mobiliteit groeit. We moeten langzamer gaan rijden op autosnelwegen vanwege de stikstofcrisis. Vliegschaamte is aan ons vocabulaire toegevoegd, evenals treinschaamte, omdat Europese treinverbindingen nog te wensen overlaten. Het stimuleren van duurzamere vormen van mobiliteit is in volle gang. Maar duurzaam gedrag vereist ook een duurzame gedragsverandering, waarbij men intrinsiek gemotiveerd is om het gewenste gedrag op langer termijn te vertonen. We zien al dat het percentage verkochte auto’s met stekker is verdubbeld in 2019, wat duidt op een intrinsiek gemotiveerde gedragsverandering. Men heeft op zijn minst de intentie om duurzamer te reizen. Maar hoe krijgen we alle verkeersgebruikers in Nederland tot duurzame mobiliteitsintenties, die vervolgens ook worden omgezet in daadwerkelijk gedrag? Hoe zorg je in algemene zin voor een duurzame vorm van gedragsverandering en doorbreek je het bestaande gewoontegedrag? Om te komen tot een veiligere en duurzame toekomst.  

 
Call for abstracts  (inmiddels gesloten) 
De call voor abstracts (max. 300 woorden) is nu geopend en sluit op 31 januari 2020 (zie ook de richtlijnen). We nodigen u uit, zo mogelijk samen met uw opdrachtgever, een bijdrage te leveren over een onderwerp dat u het afgelopen jaar heeft beziggehouden. Op basis van de abstracts stelt de organisatie een programma samen dat recht doet aan de ontwikkelingen in ons vakgebied van het afgelopen jaar. Het programma biedt ruimte aan onderzoek en praktijk, met plenaire presentaties, parallelsessies en tijd om te netwerken. Uw bijdrage kan worden geaccepteerd voor de plenaire sessie, een presentatiesessie of interactieve sessie, waarbij een onderwerp of vraagstuk wordt besproken. Abstracts hoeven niet per se aan te sluiten op het hoofdthema om geaccepteerd te worden, maar het is wel een pre. Het indienen van abstracts is niet meer mogelijk. Alleen bijdragen die op tijd zijn ingediend en voldoen aan de richtlijnen worden geaccepteerd. Wij informeren u begin maart of uw bijdrage is geselecteerd voor het programma. 

 

Sponsoring 
Wilt u uw bedrijf of organisatie graag in beeld brengen tijdens De VerkeersGedragDag? Dat kan! Neem contact op met de organisatie via [email protected] voor de mogelijkheden voor sponsoring. 
 
Save the date 
Net als in voorgaande jaren verwelkomen wij graag de presentatoren van de inzendingen, en toehoorders en meedenkers. Wij informeren u medio februari over het programma. U kunt zich dan ook inschrijven als deelnemer aan De VerkeersGedragDag. Voor deze dag maken wij gebruik van de hashtag #VGD20. Voor meer informatie kunt u terecht op www.devgd.nl. Voor overige vragen kunt u ons bereiken op ons nieuwe emailadres: [email protected]. 
 
De VerkeersGedragDag 
Woensdag 1 april 2020 
Locatie: HAN University of Applied Sciences, Ruitenberglaan 31, Arnhem 
Wij zien u graag op woensdag 1 april in Arnhem bij de 11e VerkeersGedragDag! 
 
Het VerkeersGedragDag-Bestuur:  

Ilse Harms, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (voorzitter)  

Geertje Hegeman, Rijkswaterstaat – Water, Verkeer en Leefomgeving  

Jos Vrieling, Hogeschool Arnhem Nijmegen  

Liselotte van den Berg, Arcadis   

Martijn Dijkhof, gemeente Utrecht   

Matthijs Dicke, Goudappel Coffeng 


  

De VerkeersGedragDag-Programmacommissie: 

Adriaan Heino, Achmea 

Chantal Merkx, Rijkswaterstaat  

Diana Vonk Noordegraaf, TNO   

Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen 

Marjan Hagenzieker, TU Delft 

 

De gastheer van 2020:        

HAN University of Applied Sciences

Wilt u meer informatie, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte (van de save the date, call for abstracts, het programma en aanvullende informatie)! Aanmelden kan via deze link.

This website is sponsored by SD-Insights

This website is sponsored by SD-Insights