FAQ

 

Hieronder vindt u de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over De VerkeersGedragDag.

 

Algemeen

 

Wie zit er in de organisatie?

De organisatie van De VerkeersGedragDag is verdeeld over het Bestuur en de Programmacommissie. Het Bestuur bestaat uit voorzitter prof.dr. Karel Brookhuis (Rijksuniversiteit Groningen), dr. Matthijs Dicke (Goudappel), drs. Ilse Harms (Connecting Mobility), dr. Diana Vonk Noordegraaf (TNO) en drs. Jos Vrieling (Arcadis). In de Programmacommissie zitten prof.dr. Marjan Hagenzieker (SWOV / TU Delft), dr.ir. Geertje Hegeman (Royal HaskoningDHV), dr. Adriaan Heino (Achmea), drs. Chantal Merkx (Rijkswaterstaat-WVL) en prof.dr. Dick de Waard (Rijksuniversiteit Groningen).

 

Wanneer is de volgende VerkeersGedragDag?

De VerkeersGedragDag vindt ieder jaar plaats op de eerste woensdag van april en bestaat uit een dagvullend programma. De locatie kan wisselen per jaar.

 

Voor wie is De VerkeersGedragDag interessant?

Bent u geïnteresseerd in hoe en waarom weggebruikers zich op een bepaalde manier gedragen, hebt u interesse de laatste ontwikkelingen in het vakgebied of wilt u uw netwerk bijhouden of uitbreiden, dan is deze dag interessant voor u. De VerkeersGedragDag brengt experts en geïnteresseerden op het gebied van verkeersgedrag samen. Deelnemers komen uit verschillende organisaties, zowel vanuit de overheid, de markt als vanuit de wetenschap. Onder de aanwezigen zijn verkeerspsychologen, gedragskundigen, verkeerskundigen, beleidsmedewerkers, onderzoekers en adviseurs.

 

Wat is het doel van De VerkeersGedragDag?

De VerkeersGedragDag is inmiddels een begrip, dat voorziet in een behoefte van ontmoeten en kennis uitwisselen. In Nederland brengt De VerkeersGedragDag verkeerspsychologen, gedragskundigen, verkeerskundigen en andere geïnteresseerden in verkeersgedrag bij elkaar om bij te praten en samen de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied door te nemen.

 

Wat is verkeersgedrag?

Verkeersgedrag gaat over hoe mensen zich gedragen tijdens hun deelname aan het verkeer. Het gaat zowel om de reactie op infrastructuur en ruimtelijke ordening als om de interactie met andere verkeersdeelnemers. Verkeersgedrag betreft dan ook alle verkeersdeelnemers, van voetganger en fietser tot automobilist en vrachtwagenchauffeur.

 

 

Deelnamekosten

 

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan De VerkeersGedragDag?

Ja, om de kosten van de dag in de hand te houden is er een kleine vergoeding verbonden aan deelname. Deze kosten zijn bewust laag gehouden om het laagdrempelige karakter van de dag te behouden. De kosten voor deelname aan De VerkeersGedragDag bedragen 75 euro per persoon voor deelname, dit is inclusief lunch. We hebben een early bird tarief van 50 euro mits het bedrag zeven werkdagen voor de VGD binnen is. Het studententarief is 20 euro. Studenten kunnen dit aangeven in het opmerkingenveld bij de aanmeldlink. Graag verzoeken we de studenten wel om hun studentenkaart te tonen bij binnenkomst.

Om toegang te krijgen tot de VerkeersGedragDag is betaling vooraf noodzakelijk. In tegenstelling tot voorgaande jaren is betaling aan de deur niet meer mogelijk. Na uw aanmelding ontvangt u van ons per email de elektronische factuur. U ontvangt na betaling per email een kwitantie. Wanneer men zich heeft aangemeld maar zonder afmelding afwezig is, worden de deelnamekosten achteraf in rekening gebracht. Afmelden kan kosteloos tot en met 3 dagen voorafgaand aan de VerkeersGedragDag.

 

Niet aanwezig kunnen zijn

Ik heb mij aangemeld maar kan toch niet komen op De Verkeersgedrag. Kan ik mijn deelname annuleren?

Onverhoopt verhinderd? Graag tijdig afmelden zodat u iemand anders blij kunt maken

Indien u onverhoopt niet aanwezig kunt zijn tijdens De VerkeersgedragDag, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan het Bestuur van De VerkeersgedragDag (via [email protected]) zodat we nog iemand van de reservelijst kunnen toelaten. Afmelden kan kosteloos tot en met 3 dagen voorafgaand aan De VerkeersGedragDag.

Dit in verband met de reservering van de catering en eventuele verzoeken van andere geïnteresseerden om ook deel te nemen aan De VerkeersGedragDag. De ervaring uit het verleden leert dat de animo voor de dag het aantal beschikbare plaatsen kan overstijgen en mensen op de wachtlijst moeten worden gezet. Daardoor is het mogelijk dat mensen geweigerd moeten worden. Als geste naar deze mensen zullen deelnemers die zonder afmelding afwezig zijn bij De VerkeersGedragDag op een zwarte lijst worden geplaatst, wat inhoudt dat hun het opvolgende jaar de toegang tot De VerkeersGedragDag wordt ontzegd.

 

Ik heb een presentatie/pitch/poster maar kan toch niet komen. Wat nu?

Neem zo snel mogelijk contact op met het Bestuur van De VerkeersGedragDag om hiervoor een oplossing te zoeken (via [email protected]). Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw presentatie/ pitch/ poster te laten geven door een van de andere auteurs of door iemand die eveneens bij het project/ onderzoek betrokken was. Indien er geen geschikte presentatie/ pitch/ poster kan worden gegeven, dan vervalt deze uit het programma.

Zie ook de vraag “Ik heb mij aangemeld maar kan toch niet komen op De Verkeersgedrag. Kan ik mijn deelname annuleren?”.

 

Presentaties

Ik heb een filmpje met geluid. Kan ik dat tonen tijdens mijn presentatie?
Het is afhankelijk van de beschikbare techniek van de VGD-locatie of er een geluidsinstallatie aanwezig in alle of sommige zalen. Neem daarom altijd voorafgaand aan De VerkeersGedragDag contact op met het Bestuur (via [email protected]), zodat gecheckt kan worden of dit aanwezig is in de zaal waar u presenteert. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om het filmpje en het geluid ruim voor de presentatie te testen op de beschikbare laptop. Doe dit uiterlijk aan het begin van de pauze voorafgaand aan uw sessie, maar liefst eerder. Laat het direct aan een van de Bestuursleden weten indien er problemen zijn. Vaak is er dan nog technische assistentie in te roepen.

Het Bestuur kan niet garanderen dat er tijdens de presentatie toegang is tot internet, dus zorg ervoor dat het ook werkt zonder internet.

 

Abstracts

Ik heb een filmpje met geluid. Kan ik dat tonen tijdens mijn presentatie?
Het is afhankelijk van de beschikbare techniek van de VGD-locatie of er een geluidsinstallatie aanwezig in alle of sommige zalen. Neem daarom altijd voorafgaand aan De VerkeersGedragDag contact op met het Bestuur (via [email protected]), zodat gecheckt kan worden of dit aanwezig is in de zaal waar u presenteert. Uit ervaring weten we dat het belangrijk is om het filmpje en het geluid ruim voor de presentatie te testen op de beschikbare laptop. Doe dit uiterlijk aan het begin van de pauze voorafgaand aan uw sessie, maar liefst eerder. Laat het direct aan een van de Bestuursleden weten indien er problemen zijn. Vaak is er dan nog technische assistentie in te roepen.

Het Bestuur kan niet garanderen dat er tijdens de presentatie toegang is tot internet, dus zorg ervoor dat het ook werkt zonder internet.

 

Prijs voor beste poster

Wanneer kom ik in aanmerking voor de beste poster prijs?
Abstracts die zijn ingediend voor een poster dingen automatisch mee naar de prijs voor beste poster, mits het abstract voldoet aan de voorwaarden voor de betreffende prijs. Posters waarvan een of meerdere bestuurs- en/of programmacommissieleden auteur zijn, zijn uitgesloten voor de poster prijs.